La chaîne de restaurants Yaroramen va proposer un ramen Initial D